CORONA VIRUS

Beste zwemmers en ouders,

Met pijn in het hart en tranen in de ogen, heeft ons team besloten om de zwemmarathon af te lassen.
De politiek verbiedt ‘ons’ evenement niet. Maar aangezien ikzelf tot de risicogroep behoor, volg ik alles van de corona-virus nauwgezet.
Ik volg de visie van de viroloog Mark Van Ranst: ‘ verbied alle evenementen!’ Geen paniekzaaierij, maar gewoon gezond boerenverstand…
Bij onze marathon zijn 100 zwemmers, 35 medewerkers en s avonds nog eens 150 toeschouwers, waaronder ook grootouders, aanwezig…in een zwembad dat een broedplaats is voor virussen en bacteriën.
Ik weet het, jullie kids hadden zo goed getraind en keken er zo naar uit…
En ons team was er klaar voor, na weken voorbereidingen…
Misschien komt het later nog …
Nu eerst samen het virus proberen in te dijken, om niet tot hoge pieken te komen, zodat iedereen de kans krijgt om in het ziekenhuis verzorgd te worden.
Ik hoop dat jullie gevrijwaard blijven!
Blijf zoveel mogelijk in je kot!?

Wij houden jullie verder op de hoogte.

Groetjes,
Mieke en het MICO- team.

Ps: Morgen 13/03, zaterdag 14/03 GEEN trainingen!!