DUIKINITIATIE

Dag allemaal!
De inschrijvingen voor de DUIKAVOND worden weldra (donderdagavond 15/12) afgesloten.
Wie graag nog wil deelnemen , vergeet zich niet online in te schrijven!
Alle gevraagde documenten moeten ten laatste op zaterdag 17/12 in ons bezit zijn!!! Deze papieren worden dan ingediend bij de verantwoordelijke van de duikclub…

Betalen (€20/persoon) gebeurt cash aan de Mi- CO kassa.

Groeten,
MICO..