*** INFO IVM BREVETTEN ***

Dag allemaal,

Meermaals krijgen we de vraag of de brevetten kunnen uitgesteld worden.

Dit is niet mogelijk omdat:
– Er al goed geoefend werd voor de brevetten en enkele weken ertussen laten, zou betekenen dat er velen opnieuw moeten oefenen (vooral survivals dan en afstandsbrevetten voor kleinere kinderen).
– De organisatie van het oefenen van deze brevetten (tijdens de trainingen), verliep niet van een leien dakje. Bijna alle kinderen van één zwembaan kiezen een ander brevet. In normale omstandigheden oefenen we een bepaald brevet (afstand of survival) in één bepaalde baan. Door corona kon dit niet en moet iedereen in zijn/haar baan blijven…Een echte puzzel en we hebben soms ogen tekort. We willen dit dus stilaan afronden.
– Er dit seizoen zo vaak kinderen in quarantaine moeten en op die manier blijven we nog maanden bezig…
– Na het oefenen van de brevetten, gaan we verder werken aan uithouding èn snelheid. Dit ter voorbereiding van de “wedstrijd”.

Zoals eerder gecommuniceerd (infobrief oktober) willen we alle MICO kinderen toch nog enkele van onze activiteiten aanbieden, weliswaar onder een alternatieve organisatie- vorm.

Dank voor jullie begrip!

Groetjes,
het MICO- team.